Cumhuriyet dönemi gazete haberleri

Şimdi tanıtacağım siteyi daha önce bloğumda ayrı bir kategori olarak eklemek istemiştim. Fakat bu sitedeki gibi yazıya dökmeyecek fotoğraf olarak ekleyecektim. Çünkü yazıya aktarmak benim için zaman alacak ve epey zahemetli olacaktı. Zaten daha çok reklamları yayınlamayı düşünüyordum.

Üniversitenin Kütüphanesinde geçmiş yıllara ait gazeteleri incelemek benim için epey keyifli bir işti. Gazeteleri incelerken dikkatimi çekenlerden biri hala bazı şeyleri hala tartışmaya devam ettiğimiz ve bazı şeylerin pek değişmediğiydi (gazetecilik açısından). Hatta bir iki haber eklemiştim. Malesef arkadaşımdan aldığım fotoğraf makinasını bir süre sonra kendisine verdiğimden devamını getiremedim.

Artık böyle bir site var (http://sonposta.org/). Bir kaç seçme haber örneği vereyim sizlere. ondan önce sitede yazım yanlışı sandığınız şeylerin aslında haberi aynen aktarmaktan kaynaklandığını söyleyeyim.

Bir bilim ve teknoloji haberi; İkdam, 21 Birincikanun 1928

Telefonla uyanış

İstanbul parisi geçmiş te haberimiz yok! Burada her isteyen telefonu eline aldımı, santraldan meccanen saatın kaç olduğunu sorabiliyor. Halbuki bu usul henüz Pariste yokmuş.

Fakat şimdi karar vermişler. Onlar da bu usulu tatbık edecekler. Fakat onlar bizden fazla yeni bir usul daha koyuyorlar. Telefon memureleri bir aboneyi evelden haber vermek şartıyle, ğecenin her hanki bir zamanında uyandıracaklar.

Bu usulün şüphesiz faideleri çok! Eğer bizde de tatbikine kalkarlarsa telefon hanımlarını kim uyandıracak?

* * * * *

Yine bir bİlim teknoloji haberi; Akşam, 4 Kanunusani 1936

Her gün daha hızlı

Amerika trenleri tayyarelerle rekabete kalkıştılar. Öküzü gören kurbağa, ayağını kaldırıp beni de nallayınız demiş amma bu öyle değil.

Nevyorkla San-Fransisko arasındaki hatta, bu sene yepyeni bir lokomotif işliyecekmiş. Bu lokomotif motörle hareket edecekmiş. Motörün kaç beygir kuvvetinde olduğunu söylersem, işin şakaya tahammülü olmadığını anlarsınız: 1200 beygir kuvvetinde!..

İlgimi çeken bazı başlıklar

1935 Türkiye için büyük bir çalışma yılı olmuştur

Bir sabıkalının cinayeti

Papasın önüne çıplak çıkmak isteyen kadın

Hırsız güzellik kraliçesi

Senenin en meşhur filmi: “Rüzgâr Aldı Götürdü!

Şarlo Öldü!Madam Kuri

Yüzyıl sonra dünya ne hal alacak

Demokrat Parti kazanıyor